Category: boekhouders

  • Reeks boekhouders

    Naast een reeks boekhoudkundige diensten kunnen accountants ook hulp bieden bij andere diensten, bijvoorbeeld bij bedrijfswaarderingen en -controles, en bij verslaglegging en naleving van regelgeving. Tot de diensten die boekhouders aanbieden, behoren advies over de selectie van aandelen en aandelen, begeleiding bij het succesvol aangaan van een partnerschap, het opstellen en uitvoeren van managementrekeningen, en […]